موفقیت واقعی شما تنها هدفی است که داریم 

عکاسی،طراحی،تدوین،فیلمبرداری

02166975317 - 09191770576

ورود ایجاد اکانت
زمان باقیمانده تا پایان پیش فروش پکیج آموزش تنظیمات دوربین کانن Canon کلیک کنید

This offer has expired!

شمارنده پروژه ویدیویی

این فایلها دائمی نیستند و نسخه های قدیم تر حذف میگردند ، موظف هستید پس از خرید و دانلود آنها را در جایی نگهداری کنید.
ترکیبی دیجیتالی
1397-12-25 19:52:33

ترکیبی دیجیتالی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
نویزچشم ماهی
1397-12-25 19:49:32

نویزچشم ماهی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
کهکشان سه بعدی
1397-12-25 19:48:22

کهکشان سه بعدی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
قیمت : 200,000 ریال
آلفا
1397-12-25 19:46:38

آلفا

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
موشک موشن گرافی
1397-12-25 19:42:11

موشک موشن گرافی

ویژه کارهای کودکانه و موشن گرافیک با کیفیت 4K این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را ... جزییات
پارتیکل آبی
1397-12-25 19:36:23

پارتیکل آبی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
قیمت : 150,000 ریال
پیروزی سه بعدی
1397-12-25 19:33:48

پیروزی سه بعدی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
حاشیه نارنجی
1397-12-25 19:30:59

حاشیه نارنجی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
قیمت : 80,000 ریال
نویزی
1397-12-25 19:26:56

نویزی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
فلیر سه یعدی
1397-12-25 19:21:47

فلیر سه یعدی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
قیمت : 150,000 ریال
مسیر طولانی
1397-12-25 19:18:34

مسیر طولانی

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
کهکشان سبز
1397-12-25 19:08:58

کهکشان سبز

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
قیمت : 100,000 ریال
سیگنال
1397-12-25 19:03:45

سیگنال

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
حاله
1397-12-25 19:03:44

حاله

این فایل ویدیویی در تمام نرم افزارهای تدوین فیلم خانگی و حرفه ای کاربرد دارد. شروع هر پروژه تدوین فیلم بسیار مهم است و میتواند جذابیت خوبی را به نمایش بگذارد. ... جزییات
قیمت : 150,000 ریال

نتیجه اعتماد به آموزشهای ما : تضمین موفقیت شما

با تهیه یکی از پکیج های آموزشی مانی سافت به این باور خواهید رسید که برای موفقیت در بازار کار و هنرهای عکس و فیلم بهترین گزینه را انتخاب نموده اید

مهم نیست در چه سطحی هستید ، کافی است که با ما شروع کنید

مجوزها

logo-samandehi