ویدیو ادغام شونده

این فایلها دائمی نیستند و نسخه های قدیم تر حذف میگردند ، موظف هستید پس از خرید و دانلود آنها را در جایی نگهداری کنید.
نشت رنگ - 6عدد
1397-12-24 16:56:38

نشت رنگ - 6عدد

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
پارتیکل سینمایی برفی - 29 عدد - کیفیت 4K
1397-12-24 16:46:02

پارتیکل سینمایی برفی - 29 عدد - کیفیت 4K

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
پارتیکل سینمایی آتشین - 24 عدد - کیفیت 4K
1397-12-24 16:32:51

پارتیکل سینمایی آتشین - 24 عدد - کیفیت 4K

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات